Viziune

Viziune

Viziunea Gradiniţei nr. 11 Brasov derivă din nevoile educaţiei identificate la nivelul societăţii şi ale comunităţii încă de la vârsta preşcolară.

În următorii ani grădinița „Căsuța bucuriei!, nr. 11 va fi recunoscută pe plan local, național și european pentru:

  • dezvoltarea unui act educațional de calitate și a unui management performant, consistent și eficient;
  • pentru promovarea unui act educațional incluziv – de asigurare a egalităţii de şanse în educaţie, un act educațional de calitate superioară care înseamnă transparență, colaborare, adaptare, echilibru între oferta educațională și solicitările de educație ale beneficiarilor;
  • creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor primari, secundari și terțari prin asigurarea unui serviciu educațional eficient, cu finalități concrete în pregătirea educabililor pentru adaptarea la situații noi educaționale și de viață, într-un climat armonios;
  • creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către grădiniţă pentru nevoile prezente şi viitoare ale beneficiarilor indirercți (părinți si comunitate) și ale beneficiarilor direcți (copii), pentru accesibile
  • inițierea și derularea unor accesibile, dar provocatoare programe și proiecte, servicii de expertiză
  • o puternică motivație, angajare și atitudini profesionale din echipei de cadre didactice și a copiilor
  • experiența educațională deosebită oferită pentru mediul internațional

Prezentare

Tur virtual
Tur virtual Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Video
Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov