Tinte strategice

ȚINTELE STRATEGIEI MANAGERIALE – Grădinița cu P.P. nr. 11, „Căsuța bucuriei”, Brașov

  • Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii;
  • Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul standardelor naționale și europene de performanţă;
  • Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane şi a managementului educațional;
  • Modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informația electronică;
  • Crearea de servicii integrate şi alternative, inovative pentru educaţie, intervenţie timpurie și familii având în vedere reforma educaţiei timpurii;
  • Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale.

Prezentare

Tur virtual
Tur virtual Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Video
Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov