Despre noi

Deviza Grădiniţei nr. 11: „Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un OM şi un CARACTER”. (După Liviu Rebreanu)  

Misiunea  Grădiniţei nr. 11:     


•  Asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă.
• Crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene.
• Ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare şi dezvoltare profesională în  vederea asigurării calităţii în unitate.
• Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale şi acţionarea în sensul reformei în învăţământul românesc.
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizarea fiecarui participant la actul educativ

În  Grădiniţa Nr. 11  îşi desfăşoară activitatea 9 grupe de copii, pe două nivele de vârstă , niv.I  3-5 ani şi niv.II 5-7 ani. Lucrăm în spiritul interculturalităţii pe 2 secţii: română şi maghiară.

Clădirea este construită cu această destinaţie în 1976, la graniţa a două cartiere mari, într-o zonă fumoasă şi liniştită.Grădiniţa beneficiază de săli spaţioase,luminoase, frumos amenajate, cu mobilier adecvat , cu centre de interes variate şi moderne, de spaţii generoase, vesele şi primitoare  în scopul  formării şi educarii unor adevăraţi cetăţeni europeni.  Climatul organizaţiei este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv.

Valorile dominante ce caracterizează membrii sunt: responsabilitatea,  cooperarea, generozitatea, munca în echipă, încrederea şi respectul  faţă de copil şi familia acestuia, devotamentul, libertatea de exprimare, receptivitatea şi creativitatea, chiar dacă mai apar uneori manifestări de conservatorism sau automulţumire.

Directorul are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi nevoile ei.

Punctele tari ale  Grădiniţei noastre  sunt reprezentate, în primul rînd de resursele umane ale unităţii (cadre didactice de valoare), de o buna realizare a planului de şcolarizare şi de frecvenţă, de relaţiile fructuoase cu Primăria, baza materială mult îmbunătăţită şi de managementul de calitate al resurselor existente, de certificarea după norma europeană de calitate ăn eduația timpurie asupra procesolr derulate în grădiniță.

Colectivul grădiniţei este format din 17  educatoare instruite şi preocupate de evoluţia copiilor şi de formarea lor continuă. Personalul grădiniţei îmbină tinereţea cu experienţa, fiind cu mare dragoste pentru copii.

• Director: Prof. înv. preş Florescu Daniela Mihaela
• Grupa mica - „Îngerașii” - Șerban Papadopol Carmne și Lazăr Cristina
• Grupa mica - „Ștrumfii” - Halmaghi Bianca
• Grupa mijlocie - „Florilor” - Tache Teodora și Miron Alexandra-Mariana
• Grupa mijlocie - „Piticii” -  Băican Angela și Bolea Elena
• Grupa mare - „Rățuștele” - Carp Doina și Trifan Carmen
• Grupa mare - „Albinuțele” -  Deac Livia și Iacob Emilia
• Grupa mare - „Fluturașii” -  Florescu Daniela-Mihaela și Trăncan Alina
• Grupa maghiară - „Ciupercuțele” -  Lukacs Jolan și  Akzel Francisca
• Grupa maghiară - „Veverițele” - Balasz Anna Maria și Derszi Tunde

Copiii din grădiniţa noastră sunt copii fericiţi, veseli, dinamici, demni, pentru că sunt valorizaţi ca individualităţi sunt respectaţi, încurajaţi  şi iubiţi de către întreg personalul. Copiii din grădiniţa noastră au rezultate remarcabile la concursuri şi întreceri sportive, sunt formaţi şi educaţi în spiritul prieteniei şi competitivităţii.

Ei sunt mândria noastră!!!!


Ce oferim noi? 

• Activităţi sociale şi culturale
• Permanent s-a urmărit  satisfacerea cerinţelor părinţilor într-o măsură cât mai mare, derulăm programe speciale pentru părinţi:Părinţi mai buni, copii mai buni!
• Multe concursuri la care s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune de către copiii participanţi
• Proiecte educaţionale şi parteneriate locale derulate cu şi pentru preşcolari, pentru socializarea şi responsabilizarea lor viitoare.

Activităţile extracurriculare sunt stabilite cu acordul părinţilor şi la cererea acestora: dans de societate, limba engleză,curs iniţiere şah, teatru de păpuşi,serbări organizate cu ocazia diferitelor evenimente (Crăciun, 8 Martie,1 Iunie,sfârşit de an şcolar),excursii, schimburi de experienţă între grădiniţă şi şcoală,vizite,concursuri.Copiii grădiniţei noastre participă activ sub îndrumarea cadrelor didactice la numeroase concursuri organizate atât la nivel local cât şi naţional,obţinând premii şi menţiuni,diplome, expuse în incinta unităţii: PITICOT, EUROREŞCOLARUL, IGIENA ACASĂ ŞI LA GRĂDINIŢĂ, CREATIVITATE,JOC ŞI PRIETENIE, SĂRBĂTOAREA SFÂNTĂ A NAŞTERII DOMNULUI,etc. De asemenea,grădiniţa iniţiază parteneriate educaţionale atât cu instituţii de învăţământ,cât şi cu instituţii de cultură,artă etc.din cadrul comunităţii locale.

Grădiniţa nr. 11 „ Căsuţa bucuriei” este implicată în numeroare proiecte şi parteneriate europene:

• 2003 – Proiect international „Şanse egale”
• 2008 - Proiect Comenius «Lifelong learning», „Discovering we are Europeans”
• Parteneriat Multilateral între 8 ţări europene.
• 2009- Proiect SOCRATES Leonardo Da Vinci “ La mobilite europeenne en MFR: une experience pour dynamiser son projet professionnel et personnel”- Lycee Du Perigord, Bordeaux, France
• 2011- Proiect internaţional «Igiena alimentaţiei în şcoli şi grădiniţe»

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG  ÎN CĂSUŢA BUCURIEI !!!Organigrama Gradinitei

Prezentare

Tur virtual
Tur virtual Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Video
Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov