Activitati extracurriculare si extrascolare indragite de copii

Activităţi extracurriculare şi extraşcolare îndrăgite de copii:

-Concursuri educative

-Serbări ocazionale
-Spectacole de teatru
-Aniversări ale copiilor
-Vizite şi plimbări                                        
-Acţiuni ECO
-Festivalul copilăriei
-Activități „outdoor-school”

De regulă grupele participă și la activități în aer liber pe lângă cele organizate de cadrele didactice în parteneriat cu Asociații si Fundatii, ONGuri, Asociatia Părintilor „Casuta bucuriei”.  Considerăm că aceste activități  au un rol educativ major în dezvoltarea ompetențelor sociale în cadrul colectivului claselor, recum și în educarea voinței și a aptitudinilor practice: din această cauză aceste tabere fac parte integrantă din demersul pedagogic, au loc în timpul anului școlar și la ele participă toți copiii. În aceste tabere – pe lângă cursul copii au parte de o gamă largă de activități: educație fizică (gimnastică, jocuri sportive principal care se ține în mod identic ca și în grădiniță –etc.), abilități practice (lucru de mână, meșteșuguri, etc.), muzică, jocuri sociale etc.

 Excursii
Grupele de grădiniță / clasele organizează anual 2 excursii de o zi. O dată pe an se organizează o excursie comună, la nivel de instituție.

Alte activităţi extra-curriculare:
- dacă se organizează alte activități pe parcursul anului, acestea se anunță prin avizier, pagina web și newsletter

Program de consiliere, terapie şi dezvoltare individuală

Instituţia noastră beneficiează de serviciile unui psiholog şcolar o zi pe săptămână, când lucrează individual cu copiii, respectiv sprijină munca de la clase prin consultaţii oferite cadrelor didactice și logoped- o dată pe săptămână.
Activităţile instructiv-educative în Grădinița «Căsuța Bucuriei», nr. 11 Brașov se concentrează în jurul unui obiectiv fundamental: îngrijirea atentă a fiecărui copil, preocuparea pentru adoptarea unui regim de viaţă sănătos, pentru menţinerea unei dispoziţii şi a unui tonus pozitiv, pentru echilibru şi dezvoltare armonioasă de la cea mai mică vârstă.    

Grădiniţa îşi propune:
- asigurarea accesului la o educaţie complexă şi echilibrată pentru fiecare copil;
- crearea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru modern, corespunzător normelor şi valorilor comunitare necesare dezvoltării sănătoase a fiecărui copil;         
- implementarea unor metode moderne şi eficiente de educaţie;       
- exprimarea consecventă a iubirii faţă de copil ca baza a educaţiei.
   Grădiniței «Căsuța Bucuriei», nr. 11 Brașov îi sunt specifice atenţia dirijată către fiecare preşcolar, tratarea diferenţiată, monitorizarea atentă a progresului şi a stării de sănătate. Programul grădiniţei încurajează învăţarea limbilor străine şi derularea altor activităţi extracurriculare care să stimuleze aptitudinile individuale: arte plastice, muzică, dans, educaţie fizică, etc.   
   Specific grădiniţei este feed-back-ul atent şi constant către părinţi, cu informaţii la sfârşit de săptămână despre progresul fiecărui copil.         
   Acestea se transmit prin fişe-tip de înregistrare ritmică a progresului, prin discuţii cu familiile, prin setul de fişe adăugate portofoliului individual la finalul fiecărei săptămâni, semestru sau an.  
   Fiecare copil beneficiază de recomandări pentru direcţiile de dezvoltare a aptitudinilor sau intereselor. 
   În Grădinița «Căsuța Bucuriei» copiii învață:  
- să aprecieze un stil de viață sănătos, prin exerciții fizice și consumul de alimente sănătoase,
- să-și dezvolte creativitatea și aptitudinile prin artă, muzică și sport,
-   să folosească în scop educativ tehnologia modernă, 
- să participe la activități speciale care le stimulează cele cinci laturi ale dezvoltării:  latura fizică, latura intelectuală, latura de limbaj, latura emoțională, latura socială.      
   Părintele nu poate lipsi din acest cerc educațional. El este partenerul-cheie în educația copilului, iar relația familie – grădiniță – comunitate este hotărâtoare.

ACTIVITĂȚI

Activități incluse:        
- activitățile din programa Ministerului Educației
- educație fizică
- educație pentru societate
- activități plastice
- cunoașterea mediului
- activități distractiv - educative

Activități optionale
- limba engleză
- ședințe logopedie
- psihoterapie
- cursuri de dans
- educatie muzicală
- bunele maniere
- educatie ecologica
   

Comunicarea cu păriintii este strânsă și se realizează prin mai multe canale:
1. Emailuri săptămânale de informare: activități și imagini foto cu ce au lucrat copiii;
2.Ședințe cu părinții;
3. Consultații individuale cu părinții;
4. Comunicare directă cu părintii, la telefon, față în față și prin email de informare lunar/săptămânal;
5. www.casutabucuriei.ro
6. Facebook.

 Alte activități extracurriculare:
- vizite la muzee,  Zoo, Ferma de Animale, Park Aventura; excursii,
- ,,Birthday Party" – organizare petreceri zile de nastere sau zile onomastice pentru copiii înscriși la Grădinița noastră,petreceri la care pot participa prietenii și familia,
Apropierea de natură și desfășurarea activităților didactice și sportive (pe cât posibil) în exterior, reprezintă conceptul în educarea copiilor la Grădinița «Căsuța Bucuriei».Prezentare

Tur virtual
Tur virtual Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Video
Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov

Film de prezentare Gradinita nr. 11 Casuta Bucuriei Brasov